Dostępne kursy

 • Moduł 1.  Budowa oraz utrzymanie właściwych relacji pomiędzy stronami konfliktu czy współpracownikami
 • Moduł 2.  Efektywne  techniki przekazu i komunikacji
 • Moduł 3.  Nowoczesne metody aktywizacji stron
 • Moduł 4.  Trudne sytuacje szkoleniowe

 • Moduł 1.  Podstawy prawne i polityczne adaptacji do zmian klimatu
 • Moduł 2.  Podstawy naukowe adaptacji do zmian klimatu
 • Moduł 3.  Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu w mieście
 • Moduł 4.  Główne obszary adaptacji do zmian klimatu w miastach

 • Moduł 1.  Wprowadzenie do strategii adaptacji do zmian klimatu
 • Moduł 2.  Proces opracowania strategii adaptacji do zmian klimatu
 • Moduł 3.  Szacowanie kosztów wdrożenia strategii adaptacji do zmian klimatu
 • Moduł 4.  Zbudowanie i współpraca członków Zespołu ds. wdrożenia strategii adaptacji do zmian klimatu
 • Moduł 5.  Udział mieszkańców w opracowaniu i wdrożeniu strategii adaptacji do zmian klimatu
 • Moduł 6.  Monitoring realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu