AKTUALNOŚCI

2017-10-30 21:55:37

Finalne spotkanie dotyczące opracowania „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Siedlce"

25 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w Siedlcach, w którym uczestniczył Zespół do spraw przygotowania Strategii powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, urzęd...
>
2017-10-27 12:10:15

Spotkanie podsumowujące prace nad Strategią adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołęki

W dniu 25 października w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie zespołu opracowującego Strategię adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołę...
>
2017-10-26 09:51:50

Szkolenie poświęcone adaptacji do zmian klimatu w WSKSiM w Toruniu

W dniu 25 października 2017 r. IOŚ-PIB, wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w ramach realizacji projektu "CLIMate change adaptation for small and m...
> 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl