AKTUALNOŚCI

2018-01-02 07:21:00

Porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego

W październiku 2017 roku IOŚ-PIB podpisał porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego. Celami zawartego porozumienia są: współpraca w zakresie propagowania wiedzy i po...
>
2017-10-30 21:55:37

Finalne spotkanie dotyczące opracowania „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Siedlce"

25 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w Siedlcach, w którym uczestniczył Zespół do spraw przygotowania Strategii powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, urzęd...
>
2017-10-27 12:10:15

Spotkanie podsumowujące prace nad Strategią adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołęki

W dniu 25 października w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie zespołu opracowującego Strategię adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołę...
> 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl